HALstad Centraal

Religieus erfgoed komt steeds meer onder druk te staan terwijl kerkgenootschappen gestaag blijven krimpen. Vraag is daarbij of zij de zorg voor monumentale kerkgebouwen kunnen blijven opbrengen. Minister van Engelshoven heeft gemeenten opgeroepen om een kerkenvisie op te stellen en stelde hiervoor geld beschikbaar. Gemeente Alkmaar bestudeert nu samen met kerkbesturen de stand zaken voor zo'n toekomstvisie.

Gemeente Alkmaar ontvangt 75.000 euro voor de 40 kerken en gebedshuizen die voor 1970 zijn gebouwd. Hiervan zijn er 28 rijksmonument. Het rijksgeld wordt onder meer besteed aan duurzaamheidsscans. Kerken zouden met lage investeringen eenvoudig en snel kosten kunnen besparen op energieverbruik.

Erfgroedwethouder Erfgoed Christian Braak: "Kerken hebben niet alleen een religieuze functie. Voor hun dorp of buurt hebben zij vaak ook een belangrijke maatschappelijke en sociale functie. De gemeente wil de kerkbesturen uiteraard ook steunen bij het behoud van hun cultuurhistorische gebouwen. Om de diverse situaties en behoeftes in kaart te brengen, maken we samen met de kerkbesturen één visie voor alle kerken."

Adapt reageert verheugd op de toezegging van het ministerie. Vorig jaar lobbyde de Alkmaarse erfgoedstichting succesvol voor een Alkmaarse kerkenvisie. De gemeenteraad reserveerde 25.000 euro. Dit geld kan nu ergens anders voor worden gebruikt.

Adapt rekent erop dat de wethouder niet alleen kerkgenootschappen zal betrekken bij het opstellen van de kerkenvisie, maar ook maatschappelijke organisaties zoals dorpsraden, buurtverenigingen, Historische Vereniging Alkmaar en de erfgoedstichting zelf.

Naar verwachting is er eind dit jaar meer zicht op de uitkomsten van de inventarisatie. Daarna zal de gemeente een bijeenkomst organiseren voor een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van het religieus erfgoed. (foto: Job van Nes)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl