Streekstad Centraal

In de vergadering van de Commissie Bestuur en Middelen werd dinsdagavond de kadernota, de eerste stap om te komen tot een begroting, besproken. Althans, gedeeltelijk. Het onderwerp zorgde voor flinke discussies waardoor het onderwerp niet kon worden afgerond en later deze maand opnieuw op de agenda staat.

In de nieuwe kadernota komen zes onderwerpen aan bod, die samenhangen met de groei van de gemeente en stad Alkmaar: bestuur, vitaliteit, bedrijvigheid, leefbaarheid, duurzaamheid en financiën. Twee onderwerpen voerden de boventoon in het debat: de bereikbaarheid van Alkmaar en de kosten waarmee inwoners te maken krijgen wanneer zij gasloos moeten gaan wonen.

Het ging de afgelopen periode mis met uitgaven aan de Victoriebrug, en ook poppodium Victorie had extra financiële steun van de gemeente nodig. Er waren ook nog wat andere tegenvallers waardoor de gemeente 1,95 miljoen euro in het rood staat. Dit kan gelukkig worden opgevangen door een begrotingsoverschot van vorig jaar, waarbij 1,85 miljoen euro over bleef.

De totale schade blijft dus beperkt tot een ton, en dat is volgens een gemeentewoordvoerder op een gemeentelijke begroting "vrijwel nul". Het betekent voor de komende jaren dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met het te besteden geld. Er is geen tot weinig budget om onverwachte kosten op te vangen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl