HALstad Centraal

Spoedzoekers in Langedijk krijgen de mogelijkheid om eerder aan een woning te komen via loting. Het college wil een jaar lang experimenteren met het verloten van sociale huurwoningen, maar tijdens de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond gingen niet direct alle handen op elkaar. Soledad van Eijk (GroenLinks) vindt een lotingsysteem "oneerlijk" en schept volgens haar zelfs "valse hoop".

"Zoiets belangrijks als het toewijzen van een huis, moeten we niet aan loting overlaten," zegt van Eijk tijdens de vergadering. "We moeten iets doen aan de wachttijden en aan het aanbod." Ze is ervan overtuigd dat loting geen oplossing biedt voor de lange wachttijd. "Met loten komen er geen woningen bij." De partij diende een amendement in.

Wethouder Reijven, die dinsdagavond de post van wethouder Jongenelen waarnam, vindt dat het ingediende amendement van GroenLinks geen houvast heeft. In de nieuwe huisvestingsverordening is het loting-experiment niet opgenomen. Wel is er ruimte voor nieuwe ideeën, zoals bijvoorbeeld een loting-systeem. "Wij denken dat een pilot als deze bijdraagt om op een innovatieve manier mensen eerder aan een woning te helpen." Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd.

De Seniorenpartij haalde ook nog de wijze waarop de loting straks zal plaatsvinden aan. Mensen die niet over internet beschikken of daar niet mee om kunnen gaan, kunnen dan niet meedoen. Over de uitvoering kon de wethouder nog niet veel zeggen: "Meer dan een memo ligt er op dit moment niet." Andere ideeën heeft het college nog niet. "Geef het een kans en kijk hoe het uitpakt. Is het niks dan is het niks."

Het voorstel is unaniem aangenomen door de gemeenteraad en het college kan verder met het uitwerken van het plan. Het amendement, dat tijdens de vergadering omgezet werd naar een motie, werd verworpen.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl