Streekstad Centraal

Gemeente Heerhugowaard vindt dat iedereen er aantrekkelijk en betaalbaar moet kunnen wonen en dat er dus voldoende woningaanbod is in de diverse prijsklassen. Dat is te lezen in het Raadsprogramma 2018-2022. De afgelopen vijf jaar zijn er ongeveer 1.450 woningen gebouwd met ruime variatie en voor de komende jaren staan er nog rond 3.600 gepland, maar dat zouden er wel eens 8.600 kunnen worden.

Voor de "kleine 5.000" extra woningen is een groot aantal mogelijkheden binnen de stad verkend, onder andere op locaties rondom het NS-station. Onderzocht wordt of, hoe en wanneer deze locaties het beste kunnen worden ingevuld. Daarbij zullen nieuwe afspraken met het Rijk en de provincie nodig zijn en zal de gemeente overeenstemming moeten vinden met buurgemeenten en natuurlijk met woningcorporaties en bouwbedrijven.

De gemeente acht de stroomversnelling nodig om in de woonbehoefte te kunnen voorzien. Om die behoefte goed te kunnen inschatten wordt de een woningmarktmonitor ontwikkeld.

In een serie artikelen in Stadsnieuws en op de eigen website zet gemeente Heerhugowaard een aantal woonzaken op een rij, zoals afstemming van het (toekomstige) aanbod op de woonbehoefte, wachtlijsten in de sociale huursector en doorstroming van bijvoorbeeld ouderen naar een ander woontype. Ook woningzoekenden, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties komen aan het woord.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl