HALstad Centraal

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben dinsdag beide, in afzonderlijke vergaderingen, ingestemd met een bestuurlijke fusie op 1 januari 2022.

In 2019 moet een herindelingsontwerp voor de Provincie en het Rijk worden gemaakt, dat dan in april dat jaar aan de Provincie wordt voorgelegd. Gedeputeerde Staten vormt dan een advies dat rond de zomer van 2020 naar het Rijk gaat. De rijksprocedure duurt tot november 2021. Op 24 november 2021 zijn er verkiezingen in Langedijk en Heerhugowaard voor een gezamenlijk bestuur.

Veel nadruk wordt gelegd op behoud van de eigen identiteit van iedere dorpskern van de fusiegemeente en daarom worden inwoners en gemeenschappen nauw betrokken betrekken bij de vormgeving en uitvoering van beleid.

In die zogeheten Arhi-procedure (Algemene regels herindeling) zitten officiële inspraakmomenten voor onder andere inwoners, ondernemers en organisaties, maar beide gemeentebesturen willen alle partijen actief betrekken bij de fusie. Die inbreng zal worden verwerkt in het herindelingsontwerp. Het gaat om onderwerpen die voor partijen belangrijk zijn, zoals het voorzieningenniveau, het landelijk gebied, ondernemersklimaat en dergelijke. In maart zullen inwoners van Langedijk en Heerhugowaard hiervoor uitgenodigd worden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl