HALstad Centraal

In de laatste week van februari valt-ie weer op de mat: de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. De raad van Heerhugowaard heeft in december de tarieven voor 2019 vastgesteld. De afvalstoffenheffing is met ongeveer 6 procent omhoog gegaan, is te lezen in de Stadskrant. Dat is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 4,4%.

De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen dit jaar voor een eenpersoons huishouden van 210,30 naar 225,82 euro, voor een tweepersoons huishouden stijgt van 231,58 naar 246,60 euro en voor grotere huishoudens van 253,13 naar 267,37 euro.

Over de onroerende zaakbelasting en de rioolheffing van 2019 wordt niets vermeld. De OZB stijgt volgens het Algemeen Dagblad landelijk gemiddeld met 2,2%. Cocensus, de organisatie die belasting int voor onder andere gemeente Heerhugowaard, vermeldt dat voor onderhoud van de riolering de eigenarenbelasting (RIOE) per perceel 179,89 euro bedraagt. Onder de 25 m² vloeroppervlakte is dat 44,97 euro. De gebruikersheffing (RIOG) voor elke kubieke meter water of deel daarvan boven de 250 m³ is 0,72 euro. Als het perceel niet in hoofdzaak tot woning dient, wordt tevens 0,23 euro berekend voor elke vierkante meter hemelwater afstromend oppervlak boven de 500 m².

Het is mogelijk betaling in negen maandelijkse termijnen te betalen aan te vragen via cocensus.nl. Heerhugowaard heeft geen hondenbelasting.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl