HALstad Centraal

De komende maanden gaat gemeente Alkmaar op een aantal plekken onderzoek doen naar lood in de bodem. Het gaat dan met name om speelplekken in de binnenstad, de vooroorlogse wijken daaromheen en de oude kernen van het buitengebied, plus de twee volkstuincomplexen aan de Westdijk in Alkmaar. Daar is een verhoogde kans op de aanwezigheid van lood. Onderzoek naar lood in de bodem vindt plaats in de hele provincie Noord Holland. Overigens is er geen direct gevaar voor de gezondheid.

Met het oog op de gezondheid zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen minder lood binnenkrijgen. Denk aan het verbod op het gebruik van lood in benzine en het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Toch zijn er plekken waar misschien nog lood in de bodem zit. In Alkmaar is die kans aanwezig in de binnenstad, de vooroorlogse wijken daaromheen en in de oude kernen in het buitengebied. De gemeente baseert dit vermoeden op recent bureauonderzoek waarin alle beschikbare gegevens uit het verleden over de bodem in Alkmaar met betrekking tot lood naast elkaar zijn gelegd. Overigens worden niet alleen in Alkmaar, maar in het hele land locaties onderzocht waar de kans op aanwezigheid van lood verhoogd is. Dit met als doel mogelijke risico’s voor de gezondheid te minimaliseren.

Vooral voor jonge kinderen is het beter als ze zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierin komt naar voren dat de opname van lood in verhoogde concentraties een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Kinderen kunnen lood binnenkrijgen door hun vingers in de mond te stoppen na het wroeten of spelen in aarde waar lood in zit. Maar ook door het eten van groenten uit bijvoorbeeld een volkstuincomplex waar lood in de grond zit, kunnen zij lood binnenkrijgen.

Op alkmaar.nl staat meer informatie en tips om het binnenkrijgen van lood te minimaliseren.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl