HALstad Centraal

Organisaties van centrumondernemers en de gemeente Alkmaar hebben samen een convenant ondertekend ter versterking van het stadscentrum voor bewoners, ondernemers, bezoekers uit de regio en toeristen. In het convenant wordt het doel uitgewerkt in ambities en concrete acties.

De overeenkomst kent een viertal speerpunten. Er moet naar onderscheidende winkel- en horecaformules worden gezocht om consumenten en toeristen aan te blijven trekken en leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Er moet ook meer samenhang komen in de aankleding van de stad en de winkels rond bestaande en nieuwe evenementen.

Verder dienen de Alkmaarse grachten, het kanaal, de haven en het stadsstrand beter benut voor de aantrekkelijkheid van het centrum. Tot slotte wordt het digitale communicatieplatform 'Chainels' ontwikkeld voor winkeliers in de binnenstad voor goede samenwerking en communicatie rond bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Andere organisaties actief in het centrum, zoals de politie, Stadstoezicht, Stadswerk072, Alkmaar Marketing en de centrummanager sluiten zich hier zoveel mogelijk bij aan.

Economiewethouder Pieter Dijkman: “We koesteren niet alleen de unieke mix van detailhandel, horeca, evenementen, cultuur en de monumentale omgeving als trekker voor het centrum van Alkmaar, we willen die waar mogelijk ook versterken. Daarbij is samenwerking met en tussen de verschillende ondernemersverenigingen van het grootste belang. Dat regelt dit convenant en daar ben ik blij mee”.

Eerder werd in de gezamenlijke werkgroep uitvoering Convenant Centrum Alkmaar (CCA) afgesproken bij de start van elke nieuwe collegeperiode het convenant te actualiseren. Deze week tekenden de partijen daarom een nieuw convenant voor de collegeperiode 2018-2022. Naast de gemeente is het convenant ondertekend door Bedrijvenvereniging Huiswaard-Overstad, Stichting Ondernemend Alkmaar, de Alkmaarse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en Alkmaars Bolwerk (voorheen ondernemersverenigingen in het centrum WBA, OVCA en EVA).

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl