Streekstad Centraal

Diverse media meldden dat de gemeentebelastingen dit jaar fors omhoog gaan, maar gemeente Alkmaar heeft altijd gestreefd naar relatief lage lasten en ook voor 2019 is dat weer gelukt.  Er is wel een verhoging, maar die komt voort uit een stijging in de landelijke belasting en inflatiecorrectie. Deze bedraagt op jaarbasis gemiddeld 6,07 euro voor huurders en 14,91 euro voor huiseigenaren.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), van de Rijksuniversiteit Groningen, bevestigt in haar rapport dat de Alkmaarse gemeentelasten vrijwel nergens in het land lager zijn. Voor huiseigenaren zijn alleen Den Haag en Den Bosch goedkoper en voor huurders alleen Nijmegen, Eindhoven, Utrecht en Sittard-Geleen.

De rioolheffing voor huurders blijft dit jaar op nul en stijgt voor huiseigenaren l met 4,4%, naar in totaal 138,56 euro. Dit bedrag wordt door COELO nog steeds als ‘relatief laag’ bestempeld. Ook de OZB staat op 'relatief laag'. Er is wel een inflatiecorrectie van 1,6%. De gemiddelde aanslag voor een woning zal in 2019 uitkomen rond de 187 euro.

De Alkmaarse afvalstoffenheffing stijgt met 2,3% omdat het Rijk die verhoging doorvoerde.  Gemiddeld is dat 6,07 euro voor een meerpersoonshuishouding.

Meer over de berekeningen en vergelijkingen op coelo.nl/images/artikelen/KBGG_2019.pdf.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl