Streekstad Centraal

Donderdagavond organiseerde gemeente Heerhugowaard zijn nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Vanaf 19:30 uur stond burgemeester Bert Blase gereed om iedereen die langs kwam persoonlijk de hand te schudden en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Al snel stond er een hele rij mensen, waaronder een aantal Langedijkers, netjes te wachten tot ze aan de beurt waren.

Na de ontvangst sprak Blase iedereen toe. Hij liet weten onder de indruk te zijn van de onderlinge betrokkenheid van Heerhugowaarders en het grote aantal instellingen en stichtingen gericht op het helpen van de medemens. Ook vertelde de burgemeester dat de gemeente er "ontzettend goed" voor staat, mede dankzij het harde werk wethouder financiën Gido Oude Kotte en zijn voorganger.

Zoals verwacht haalde Blase ook de aanstaande fusie met Langedijk aan. Daarbij erkende hij dat de bestuurlijke fusie wat vanzelfsprekender bleek in Heerhugowaard dan in Langedijk. Een deel van de Langedijkers blijft graag zoveel mogelijk autonoom en vreest dat hun belangen en wensen wat zullen ondersneeuwen in de aanstaande fusiegemeente. Bert Blase drukte iedereen op het hart dat er "natuurlijk" naar werd gestreefd om het karakter van iedere woonkern zoveel mogelijk te behouden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl