HALstad Centraal

Om de wachttijd tot behandeling van verwarde personen te overbruggen opent gemeente Alkmaar een tijdelijke traigelocatie aan de Helderseweg. Hier kunnen deze mensen tot rust komen en wordt er naar de juiste hulpverlening gezocht. Het doel is om deze zorglocatie op 1 oktober te openen.

Het college heeft wel een aantal randvoorwaarden gesteld aan de locatie. Overlast voor omwonenden dient zoveel mogelijk beperkt te worden, verblijf is voor maximaal 24 uur, hulpverleners zijn altijd aanwezig, verblijf is op vrijwillige basis en de locatie dient een huiselijk karakter met drie ontspanningsruimten te hebben.

De aandacht voor mensen met verward gedrag neemt de laatste tijd erg toe, met name omdat een aantal van hen voor overlast zorgen. Hier zijn al maatregelen voor, maar in sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig om de juiste hulp te bieden.

In 2016 is door het Alkmaarse college van B&W vastgesteld dat mensen met verward gedrag binnen 24 uur de juiste opvang en ondersteuning krijgen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl