Al het verkeer dat tijdens de avondkaasmarkten via de Gedempte Nieuwesloot, Marktstraat of het Waagplein wil rijden wordt voortaan geweigerd. Gemeente Alkmaar heeft deze maatregel genomen om de binnenstad tijdens de markten gastvrij en aantrekkelijk te maken.

Door het vrachtverkeer waarmee de horeca rond het Waagplein wordt bevoorraad en het verkeer dat aan het eind van de middag door de binnenstad rijdt, ontstaat volgens de gemeente tijdens de avondkaasmarkten een chaotische sfeer voor zowel toeristen als chauffeurs. Door de twee straten en het plein tijdelijk voetgangersgebied te maken moet de rust wederkeren.

Het verkeersverbod geldt op alle dinsdagen in juli en augustus tussen 16:00 en 22:00 uur voor beide richtingen.

Tevens heeft de gemeente besloten de laad- en lostijden te veranderen voor het Waagplein. Er mag permanent niet meer bevoorraad worden tussen 17:00 uur en 19:30 uur. Beide verkeersmaatregelen worden met gele borden aangegeven.