HALstad Centraal

Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen is gemeente Langedijk begonnen met het opstellen van een nieuwe economische visie voor de periode 2019 tot 2029. In de aanbestedingsperiode werd er gekozen uit vier adviesbureau's:  Bureau Buiten uit Utrecht gaat de visie opstellen.

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “De economie is de afgelopen zeven jaar sterk gewijzigd en daar moeten we op inspelen. De veranderde economische omstandigheden stellen alle partijen voor nieuwe uitdagingen.”

Het is de bedoeling dat er eind 2018 een nieuwe, inspirerende visie plus concreet uitvoeringsprogramma ligt voor de periode 2019 tot 2029. Vorig jaar werd in het reguliere bestuurlijk overleg tussen de gemeente en ondernemers van Langedijk gezamenlijk geconstateerd dat de economische visie van de gemeente Langedijk (2011) geactualiseerd moest worden.

Nieuwenhuizen: “De economische groei neemt immers weer toe, het belang van duurzaamheid en de circulaire economie wordt steeds groter en de arbeidsmarkt is sterk gewijzigd. Zo zijn er veel meer zzp’ers dan voorheen. Ook willen we meer aandacht geven aan recreatie en toerisme als economische trekker. We gaan daarom een economische visie opstellen, waaruit duidelijke speerpunten naar voren komen. Het moet voor iedereen zichtbaar zijn welke doelen we nastreven en met welke concrete acties we die kunnen realiseren.”

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl