HALstad Centraal

In januari stelde OPA schriftelijke vragen aan het Alkmaars college over in en rond Alkmaar mogelijk aanwezige radicale islam. Dit naar aanleiding van een artikel in het AD waarin socioloog Ruud Koopmans zich uitliet over de noodzaak om het gevaar van de radicale islam in het westen onder ogen te zien.

OPA wilde dat burgemeester Bruinooge in dialoog ging met de lokale moslimorganisaties om te kijken wat er speelt en hen zo nodig aanspoort een standpunt in te nemen tegen radicalisering. De fractie wilde ook dat professor Koopmans bij het proces werd betrokken.

Het college antwoordde in februari op de artikel 42 vragen van OPA dat uit onderzoek blijkt dat er geen problemen zijn in Alkmaar; de lokale organisaties respecteren de Grondwet en de rechtsstaat. Toch waren zij bereid om professor Koopmans eens uit te nodigen.

Dit riep een verontwaardigde reactie op bij DENK Alkmaar, fractievoorzitter Mohamed Keskin stelde destijds dat er op basis van 'gelijke behandeling van gelijke gevallen' een breder onderzoek moest komen met ook oog voor islamofobie en rechtsextremisme.

Professor Koopmans wees de uitnodiging af. Hij heeft geen tijd en geen informatie op lokaal niveau. Een onderzoek naar moslimfundamentalisme in Alkmaar is daarom volgens hem nu niet mogelijk.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl