HALstad Centraal

De gemeente Alkmaar is regelmatig laat met het publiceren van verleende vergunningen voor evenementen, met het gevolg dat inwoners pas een paar dagen van tevoren op de hoogte kunnen komen. Inwoner Douwe Woudhuizen constateerde dit nadat hij enkele maanden publicaties volgde in de Staatscourant, meldt het NHD. Het geeft inwoners maar weinig tijd om bezwaar te maken voorafgaand aan een evenement.

De gemeente liet het dagblad weten dat de bezwaarprocedure niet anders is; men heeft gewoon zes weken de tijd om bezwaar te maken na het verlenen van een vergunning. Na het evenement zou dit dus ook nog kunnen. Behalve dat er al tijd is verstreken tussen verlening en publicatie - verlening gebeurt doorgaans ruim van tevoren - zouden inwoners dit als mosterd na de maaltijd kunnen beschouwen. Late publicatie gebeurt volgens de gemeente slechts incidenteel, maar Woudhuizen telde 14 gevallen in de laatste maanden.

Het stoort Woudhuizen dat Alkmaar pretendeert 'excellente' dienstverlening te hebben. De gemeente kreeg er in 2008 nog een aanmoedigingsprijs voor, maar hij vindt dat hier niets uit gekomen is.

 

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl