Op zaterdag 3 juni stond er in de Volkskrant een artikel met de titel "Jongeren geronseld voor prostitutie of drugshandel: hoe criminele bendes grip hebben op scholen in Nederland".  Het artikel beschrijft hoe jongeren worden benaderd en in de val gelokt, waarna zij (al dan niet vrijwillig) in het criminele circuit belanden. Het CDA Alkmaar vindt dit een schokkend artikel en stelt haar college vragen over de situatie in de eigen gemeente.

CDA Alkmaar wil graag weten of er in Alkmaar ronselende bendes actief zijn en zo ja, waar. De fractie denkt hierbij ook aan jongerencentra en instellingen voor jeugdzorg, waar nog wel eens (extra) kwetsbare jongeren komen. De fractie vraagt of er cijfers zijn over slachtoffers en als die niet bestaan, of het college bereid is die te vergaren. Ook wil CDA Alkmaar weten of er aan preventie gedaan wordt en wat er voor hulpverlening beschikbaar is voor slachtoffers van ronselpraktijken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl