Hans Cornelisse uit Oudkarspel werd donderdag bij zijn afscheid als burgemeester van Langedijk verrast met een Langedijker Erepenning. Loco-burgemeester Jan Piet Beers overhandigde de vergulde Penning tijdens de raadsvergadering uit dank voor twaalf jaren trouwe inzet voor de Langedijker samenleving.

De betrokkenheid en inzet van Hans Cornelisse voor de Langedijker samenleving heeft voor het bestuur en de gemeenschap veel betekend, aldus het gemeentebestuur. Hij is 27 jaar burgemeester geweest, waarvan twaalf jaar in Langedijk en was 40 jaar werkzaam in overheidsdienst, onder andere bij het Ministerie van VROM en als volksvertegenwoordiger voor het CDA in diverse gemeenten.

Gedurende zijn twaalf jaren dienst in Langedijk, heeft Cornellisse zich ook ingezet als bestuurslid van het Kossen-Leijenfonds, als voorzitter van het 4 mei comité Langedijk en als lid van de brandweercommissie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Verder nam hij zitting in het dagelijks en algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht. Tevens is Cornelisse beschermheer van North Holland Horse Trails (NHTT).

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl