Woensdag ondertekenden de wethouders Wonen van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest een convenant met afspraken over de woningbouw in de regio. Dit convenant hoort bij het door de colleges vastgestelde Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) tot 2020. Het RAP en het convenant wordt door de regiogemeenten ter vaststelling aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.Het aantal inwoners zal toenemen, onder andere vanuit regio Amsterdam. Tegelijkertijd zorgt een groeiende groep alleenstaande 75plussers voor een dalende bezetting per huishouden. Daarmee groeit de behoefte aan nieuwe woningen van 119.000 naar geschat 136.000 in 2040. Hierbij zullen de gemeenten vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Zorgbehoefte zal een toenemende factor zijn.


De HAL- en BUCH-gemeenten willen aantrekkelijke woonmilieus creëren met prioriteit voor duurzame en levensloopbestendige woningen, dichtbij voorzieningen. Vóór 2021 moeten 10.000 nieuwe woningen gereed zijn. Om te voldoen aan de vraag, het aantal en het soort woningen wordt de komende jaren verhuisbewegingen, bevolkingsopbouw, de nieuwbouwproductie en de woningmarkt gemonitord. Daarbij werkt de regio samen met de provincie en de bouwende partijen.


Voor de volledige Regionale Woonvisie Regio Alkmaar, -klik hier-.


SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl