De vergadering van de Langedijker gemeenteraad dinsdagavond bestond uit van alles wat, zo meldt het NHD. Het was overigens de laatste vergadering die burgemeester Hans Cornelisse voorzat. Ook werd er met mooie woorden afscheid genomen van Aad Duijs (Dorpsbelang Langedijk) die half mei besloot afscheid te nemen.

De voortzetting van de samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf NHN kwam ook aan bod. In antwoord op het het Collegebesluit half april, waarbij het College de samenwerking zonder twijfel voor 7 jaar wilde verlengen, was de zienswijze van de raad toch even anders. Zij stelden voor de gemeente Heerhugowaard te volgen, die de samenwerking tot vier jaar wil verlengen waarbij in dat jaar een evaluatie zal plaatsvinden over de voortzetting. Of er, door mee te gaan met plannen van de Heerhugowaardse raad, wordt voorgesorteerd op een eventuele ambtelijke fusie wilde de woordvoerder van de gemeente Langedijk niet ingaan.

Over het verloop van de gesprekken met partijen in verband met de ambtelijke fusie waren ook vragen, zo is te lezen in het NHD. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen verklapte dat er in dit kader de dag ervoor een eerste gesprek was geweest. Met welke partij, Alkmaar, de BUCH-gemeentes, Heerhugowaard of Schagen, wilde hij niet loslaten. Wel vertelde hij dat er via een vast stramien wordt gesproken maar over de gesprekspunten wilde hij ook niks zeggen. Mondelinge en schriftelijke terugkoppeling werd wel toegezegd.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl