Op 7 mei hebben de voorzitters van vv Kolping Boys, csv Jong Holland, vv Alkmaarse Boys, vv Flamingo’s 64 en vv Alcmaria Victrix de gemeente Alkmaar schiftelijk kanttekeningen gegeven bij de ondersteuning van AFC’34 en vv Alkmaar. Wethouder financiën en sport Pieter Dijkman heeft de voorzitters maandag schriftelijk geantwoord. Hij geeft aan dat de onderbouwing rechtstreeks voortvloeit uit een raadsbesluit uit 2014. 

De voetbalverenigingen voelen zich gepasseerd. Ze stellen dat de aanzienlijke steun, die ogenschijnlijk één club voortrekt, volstrekt nieuw voor hen was. Maar die steun is onderdeel van een meerjarenplan dat al in het raadsbesluit van 2014 zat. Alhoewel het jeugdcomplex van AZ niet het Olympiapark zou komen, achtte de gemeente het toch nodig om de westrand te herstructureren.

Expliciet staat in het raadbesluit aangeven aan wie en wat middelen besteed worden. AFC'34 kon uitkijken naar een kunstgrasveld (€450.000) en een nieuw clubgebouw inclusief materiaalruimte (€450.000). Daarbij kwam een medegarantstelling voor 50% van het totaalbedrag. Het veld ligt er sinds 2016. Het huidige voorstel betreft een herschikking van de accommodatie om ook het nieuwe vv Alkmaar te faciliteren, voorheen Telstar Vrouwen. De meidentak gaat nu los van Telstar uit Velzen-Zuid door het leven in Alkmaar, vanwege het betere sportklimaat. 

De begrote investering van €440.000 valt volledig binnen het krediet. De garantstelling is niet meer relevant. Nu wordt aan beheerder Alkmaar Sport NV een maximale lening van €456.000 verstrekt.

Ook uitten de voetbalverenigingen onvrede over het niet weten van het 'Uitvoeringsplan sport 2017-2018'. Dit plan voor alle sporten is echter een vertaling van de beleidsnota 'Alkmaar Startsignaal' uit 2012, vorig jaar geëvalueerd.

Wethouder Dijkman gaat graag in gesprek met de betrokken partijen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl