Alkmaar besteed sinds 2013 het parkeermanagement uit aan Parkeerservice UA, een coöperatie uit Amersfoort. Parkeerservice is gespecialiseerd in alle aspecten van parkeren. Zeventien gemeenten zijn aangesloten bij parkeerservice UA om het parkeermanagement van de gemeente te professionaliseren.

Alkmaar denkt er nu over om de samenwerking stop te zetten. Er blijken veel problemen te spelen in het bestuur van de parkeerservice. Vorig jaar werd de toenmalige directeur op een zijspoor gezet en werd een interim-bestuurder aangesteld. Opdracht voor de interim was het begrotingstekort aan te pakken en in april 2017 met een sluitende begroting te komen. Dit meldt het NHD. Vorige maand werd in een vergadering besloten dat ieder lid van parkeerservice zijn bijdrage voor de rest van het jaar vooruit moet betalen. Een nieuwe directeur is ook nog steeds niet aangesteld.

Het Alkmaarse college onderzoekt nu wat de gevolgen zijn als Alkmaar de samenwerking opzegt. Te lezen in de krant is dat het lidmaatschap in 2019 afloopt en de opzegtermijn één jaar is.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl