Het college van Langedijk heeft uitgangspunten voor de te ontwikkelen locatie van de basisscholen Paus Johannes en de Phoenix in Sint Pancras vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wil de gemeente samen met belanghebbenden een plan maken voor het gebied tussen de Sperwer, Pluvier, Fazantenlaan en de woningen aan de Bovenweg.

Op de plek van de Paus Johannesschool komt een Integraal Kind Centrum, waarin beide scholen en Kinderopvang Langedijk worden gehuisvest. Beide scholen zijn toe aan nieuwe huisvesting. Zij hebben, vanwege een teruglopend leerlingaantal, behoefte om de ruimtes in hun gebouwen efficiënter te gebruiken, bijvoorbeeld door ruimtes te delen. Stichting Kinderopvang Langedijk heeft ook behoefte aan geschikte huisvesting. Door samen met de basisscholen gebruik te maken van één gebouw en de bestaande gymzaal, verwacht Kinderopvang Langedijk de samenwerking met de basisscholen verder te verbeteren en te zorgen voor een optimale doorstroming tussen (voor- en naschoolse) kinderopvang en het onderwijs. De Phoenixlocatie wordt gesloopt en komt beschikbaar voor herontwikkeling. Er komt ruimte vrij voor woningbouw.

Wethouder Jan Piet Beers: “Het college vindt het belangrijk dat het plan past in de omgeving en dus een dorps karakter heeft. Ook willen we graag dat toekomstige bebouwing duurzaam is en voldoet aan de nul-op- de-meter energienorm. We willen samen met de buurtbewoners en andere betrokken partijen na de zomer een plan maken voor het totale gebied, inclusief de (her)inrichting van het openbaar gebied.” De gemeente zal nog voor de zomer een uitnodiging sturen aan omwonenden en andere belanghebbenden om zich aan te melden voor het participatietraject.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl