00:00
55
00:00

Vrijdag kwam John de Wolf, voormalig profvoetballer, naar Alkmaar. Als ouderenambassadeur trekt hij het land door om te praten over werkeloosheid onder 50-plussers. Alkmaar is samen met gemeente Den Haag voorloper in het lokaal op de kaart zetten van deze problematiek. Vorig jaar is dit plan, op aandringen van 50plus, opgezet door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Werkeloosheid onder ouderen is een groot maatschappelijk probleem, zij blijven namelijk vaak langdurig werkeloos. Onder langdurige werkelozen is bijna de helft ouder dan 50 jaar. Volgens UWV gegevens is het percentage oudere WW'ers bijna twee keer zo hoog als andere leeftijdsgroepen, slechts vijf procent vindt binnen drie maanden een nieuwe baan.

De Wolf moet als landelijke ambassadeur samen met de lokale ambassadeurs bedrijven én 50 plussers bewust maken van het feit dat mensen boven de 50 nog prima functioneren op de arbeidsmarkt. In het kader hiervan bezocht De Wolf vrijdag samen met onder andere wethouder Victor Kloos drie bedrijven die veel doen met en voor 50-plussers. 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl