Donderdagavond is tijdens de raadsvergadering een aantal wijzigingen doorgevoerd in het parkeerbeleid die het college voor ogen had. Deze ‘wijzigingen’ houden in dat alle veranderingen die het college wilde doorvoeren worden teruggedraaid, wat erop neerkomt dat het parkeerbeleid hetzelfde blijft als vorig jaar. Het aantal van 1600 bewonersvergunningen blijft ongewijzigd en wordt niet verminderd tot 1200. Ook blijft de combinatievergunning en bedrijven houden hun parkeervergunning.

De voorgenomen wijzigingen in het parkeerbeleid leidden begin januari tot een storm van protest onder zowel bewoners, ondernemers als politieke partijen, waardoor wethouder Elly Konijn zich genoodzaakt zag om alle aangekondigde wijzigingen in te trekken. Verder werd besloten dat voortaan de gemeenteraad het parkeervergunningenplafond vaststelt in plaats van het college. Bovendien stemde een raadsmeerderheid bestaande uit de VVD, het CDA, OPA, BAS en de Seniorenpartij Alkmaar voor de aanleg van twintig extra parkeerplaatsen in het centrum. Als laatste is de termijn om een vergunning aan te vragen verlengd tot 1 maart.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl