Afgelopen week heeft het college van Alkmaar de managementletter 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De managementletter laat duidelijke verbeteringen zien in de financiële huishouding. Het college heeft de aandachtspunten in de managementletter, die in opdracht van de raad is samengesteld door de accountant Ernst & Young, van een bestuurlijke reactie voorzien.

In de managementletter 2016 rapporteert de accountant de bevindingen in de processen en de bedrijfsvoering rond de controle van de jaarrekening van de gemeente Alkmaar. Deze interim-controle is gebaseerd op de bevindingen van de eerste negen maanden van 2016. De accountant doet eigen waarnemingen en maakt gebruik van de bevindingen uit controlewerkzaamheden die de gemeente Alkmaar zelf uitvoert en aan de accountant voorlegt.

De accountant constateert dat ten opzichte van januari 2016 in de organisatie veel van de noodzakelijke verbeteringen zijn doorgevoerd. Interne processen voor betalingsverkeer, factuurverwerking en de participatiewet zijn sterk verbeterd. In de managementletter bevestigt de accountant het beeld dat de organisatie de afgelopen periode stappen heeft gezet.

In de managementletter benoemt de accountant ook nog enkele bestuurlijke aandachtspunten. Deze aandachtspunten heeft het college van een reactie voorzien. In grote lijnen onderkent het college de opmerkingen. Voor verschillende aandachtspunten zijn inmiddels al concrete stappen gezet. Zo is met het oog op de vennootschapsplicht per 1 januari 2016 een werkgroep fiscaliteit ingesteld, is de veranderde regelgeving voor verslaglegging van grondexploitaties doorgevoerd in de MeerjarenPrognose Grondbeleid 2016 en is voor een meer betrouwbare financiële verantwoording van de gedecentraliseerde taken in 2016 een Controleplan Sociaal opgesteld.

Wethouder Financiën Pieter Dijkman (VVD) is blij met deze constatering, al geeft hij wel aan dat een aantal verbeteringen meer tijd vraagt: "Mijn verwachting is dat op terreinen als het sociale domein en de financiële tussentijdse afsluiting ook volgend jaar nog beperkte progressie te zien zal zijn. Dit ligt zeker niet aan de inzet van de organisatie, maar aan de complexiteit van de problematiek. Op het terrein van het sociaal domein hebben wij de komende twee jaar nog nodig om hier de processen goed in te richten. "

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl