Het onderwijs is aan het vernieuwen. Het traditionele onderwijs, het onderwijs dat de meesten van ons kennen, voldoet niet langer. SaKS is met 14 basisscholen in Alkmaar en 1 in Bergen in beweging richting onderwijs van de 21ste eeuw. De Matthieu Wiegmanschool in Bergen is het voorbeeld van een school waar het onderwijs al echt anders is. Op 8 februari is het open dag op alle scholen van SaKS.

Bij traditioneel onderwijs krijgt iedere leerling op dezelfde leeftijd, hetzelfde onderwijs, op het hetzelfde moment. Dit moet en kan echt anders, realiseert het schoolbestuur SaKS. Helma van der Hoorn, voorzitter College van Bestuur SaKS: “Het traditionele onderwijs is echt van vroeger. Wij constateren dat dit voor veel kinderen niet meer passend is. Steeds meer kinderen vallen uit. En dat willen we natuurlijk niet. We willen aansluiten op de behoefte van het kind, hen voorbereiden op hun toekomst. Dit vraagt om passend onderwijs van de 21ste eeuw”. 

Het resultaat is dat het onderwijs aansluit bij talenten. Kinderen kunnen zich aan elkaar optrekken en leren van elkaar. En is er dan nog een rapport met cijfers? Marlies: ”Nee er zijn geen rapporten. We werken met een portfoliomap. 4x per jaar praten we met de leerling en ouders over de voortgang en hun persoonlijke leerdoelen.”

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl