Een veilige omgang tussen hond en kind. Dat is het doel van het Sophia SnuffelCollege, een scholenproject van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Met dit project kunnen hondenbeten bij kinderen voorkomen worden en neemt de angst voor honden af. Bovendien draagt het Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren. Onder andere op donderdag 19 januari en 26 januari is er een SnuffelVrijwilliger met haar hond op bezoek bij groep 1 en 2 van OBS De Kennemerpoort in Alkmaar.

In Nederland vinden jaarlijks 150.000 bijtincidenten plaats, vooral bij jonge kinderen. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de kans op een hondenbeet met 86 procent afneemt als kinderen het gedrag van honden juist interpreteren. In drie lessen leert de snuffelvrijwilliger de kinderen de lichaamstaal van honden begrijpen en er op een goede manier op te reageren. Hoe zie je of een hond boos is, of verdrietig? Wanneer mag je een hond aaien en wanneer kun je hem beter met rust laten? Meer informatie is te vinden op www.sophiasnuffelcollege.nl

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl