Een aantal Alkmaarse instellingen die zich bezighouden met zorg kunnen binnenkort een forse schenking tegemoet zien van de ‘Onderlinge Verzekering van Roomsch-Katholieken tot Verpleging van Zieken in het Sint Elisabethgesticht (later Ziekenhuis) te Alkmaar’ (RKV)’. Dit fonds schenkt in totaal een bedrag van ruim 275.000 euro.

Het bedrag werd maandag bekendgemaakt tijdens de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Te arbeiden aan een mooie zaak’, aan burgemeester Piet Bruinooge. Sinds 2005 is het fonds in liquidatie. Jaap Hoogland, zoon van de laatste bestuurder Jac. Hoogland, trad sindsdien op als ‘vereffenaar’ en ging op zoek naar een goede bestemming van het liquidatiesaldo. Die bestemming is gevonden in de vorm van een aantal Alkmaarse organisaties die zich in de breedste zin van het woord met zorg bezighouden.

Tijdens een bijeenkomst voor onder andere de nazaten van het oorspronkelijke stichtingsbestuur, werden die instellingen door Jaap Hoogland bekendgemaakt. De grootste bedragen gingen naar ’t Praethuys, Respijtzorg Alkmaar, Familiehuis Noordwest en Hospice Alkmaar. Ieder van hen kan in de jaren 2017 tot en met 2020 in totaal 50.000 euro tegemoetzien. Café Doodgewoon Alkmaar ontvangt een bedrag van 5.000 euro en de Vrienden van Zorgcirkel Westerhout krijgen 2.500 euro. Het resterende saldo van RKV zal in de toekomst worden beheerd door het Victoriefonds.

Het boek ‘Te arbeiden aan een mooie zaak’ beschrijft de geschiedenis van het fonds vanaf 1923, dus ook van voor en na 1941, toen onder invloed van de Duitse bezetter, het ziekenfonds zijn intrede maakte. Tot dan toe werd dit type verzekering beheerst door private partijen: zorgaanbieders als artsen en apothekers en ziektekostenverzekeraars. Het armere deel van de regio Alkmaar was voor de vergoeding van ziekenhuiskosten afhankelijk van de zogenoemde Armenwet. Aan het begin van de twintigste eeuw kwam door de opkomst van (lokale) ziekenhuisverplegingsverenigingen als het RKV gedeeltelijk een einde aan die afhankelijkheid.

De beschreven historie loopt voor een groot deel parallel met de ontwikkeling van de zorgverzekeringen in Nederland en levert daardoor een boeiend beeld op van de groeiende en steeds betekenisvollere ruimte die de zorg langzamerhand in ons bestel heeft ingenomen. De geschiedenis van het RKV is opgetekend door Dr. Karel-Peter Companje. Uitgever Uniepers maakte er een fraai uitgevoerd boek van.

Het boek is verkrijgbaar voor € 25,00 bij Van der Meulen’s Boekhandel en bij Boekhandel Feijn, beide in Alkmaar. (foto: aangeleverd)

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl