HALstad Centraal

Dinsdag 9 februari heeft het Alkmaarse college ingestemd met het nieuwe Duurzaamheidsprogramma. Het nieuwe programma geeft voor de periode 2016-2020 aan, waar de gemeente samen met de inwoners en ondernemers aan gaat werken.

De accenten liggen op het opwekken van duurzame energie, energiebesparing en een circulaire economie. Op 24 maart neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over het nieuwe duurzaamheidsprogramma.

Voor het duurzaamheidsprogramma 2016-2020 zijn drie speerpunten opgesteld:
1. Opwekken van duurzame energie
2. Besparing op het verbruik van fossiele energie
3. Een duurzame gemeente

Het opwekken van duurzame energie gaat onder andere in op het verder stimuleren van uitbreiding van het warmtenet en het ontwikkelen van een biomassavergassingscluster op de Boekelermeer. Het speerpunt energiebesparing richt zich op het verduurzamen van woningen en bedrijven, maar ook op het stimuleren van de circulaire economie, afvalscheiding en duurzame mobiliteit. Dit gebeurt zoveel mogelijk in regionaal verband. Duurzame gemeente gaat vooral over de eigen bedrijfsvoering van gemeente Alkmaar; verduurzamen van het vastgoed, duurzaam inkopen, Fairtrade en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het duurzaamheidsprogramma zijn ook bewustwording en gedragsverandering belangrijk.

Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): “Onlangs zijn in Parijs tijdens de klimaattop internationaal de doelstellingen op het gebied van opwarming van de aarde aangescherpt. Ook voor gemeenten is het belangrijk om mee te bewegen met deze ontwikkelingen. Het is daarom goed dat Alkmaar zich blijft inspannen voor het verduurzamen van de stad, het landelijk gebied en de regio. Er zijn genoeg doelen om te halen en Alkmaar is al goed op weg.”

De rol van de gemeente zal overigens iets veranderen op het gebied van het stimuleren van duurzaamheid. De gemeente is steeds minder initiatiefnemer, maar faciliteert en moedigt aan bij initiatieven van anderen. Daarom is samenwerking met de partners uit de stad nog belangrijker. Duurzaamheid is een ruim begrip en is verweven met vele producten en diensten van de gemeente.

 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl