Streekstad Centraal

Het CDA Alkmaar heeft schriftelijke vagen ingediend bij het college over de ontwikkelingen bij TSN Thuiszorg en de gevolgen die dit heeft voor Alkmaar. TSN is de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, maar heeft onlangs surseance van betaling  aangevraagd. Het bedrijf kampt met grote financiële problemen en de werkzekerheid voor twaalfduizend werknemers in heel Nederland en continuïteit van zorg voor cliënten staat onder druk.

Het CDA van Alkmaar maakt zich zorgen over de continuïteit van zorg voor onze Alkmaarse cliënten en voor de lokale werkgelegenheid omdat op een surseance van betaling omdat daar immers vaak een faillissement volgt.

Hte CDA wil nu van het Alkmaarse college weten hoeveel inwoners van Alkmaar huishoudelijke hulp via TSN ontvangen. Ook wijst het CDA erop dat TSN in de problemen zou zijn gekomen doordat gemeenten de prijs drukken door de decentralisatie. Daardoor zou TSN in sommige gemeenten onder de kostprijs hebben moeten werken. Het CDA wil weten hoe dat zit in Alkmaar.

Verder vraagt het CDA wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid in Alkmaar, mocht TSN failliet gaan en of de gemeente al betalingen voor de dienstverlening van TSN heeft gedaan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl