Donderdag 16 april staan de medewerkers van de Stichting Michael-Wings erbij stil dat de grondlegger van het initiatief, Michael Kenniphaas, 10 jaar geleden overleed aan acute lymfatische leukemie. "Zijn idee, zijn inzet en kracht zetten we met onze ambassadeurs en vrijwilligers voort", aldus persvoorlichter Joop Sinke.

Donderdag zullen vrijwilligers met familie en vrienden stilstaan bij het gemis en verdriet maar vooral zijn leven vieren. Michael was een vrolijke en positief ingestelde jonge vent. Hij was zeer actief en een mooie toekomst leek hem toe te lachen. Helaas mocht het niet zo zijn.

Het verlies doet nog steeds pijn bij Michael's familie en zijn vrienden. Maar in gedachte leeft hij bij iedereen voort. Sinke: "Wij blijven hem gedenken en houden zijn ideeën in leven door voor vele kinderen in ziekenhuizen en zorgcentra het Michael-Wing System te realiseren."

Met de feestelijke overdracht van het 25e Michael-Wing systeem dit jaar aan de kinderafdeling van het Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad viert de stichting haar 10-jarig bestaan. Op 19 december 2005 werd het eerste Michael-Wing System geschonken aan het kinderoncologisch centrum van VU medisch centrum in Amsterdam.

Pin It