Het college heeft vragen van GroenLinks beantwoord over de opruimactie waarbij 'zwerver Thomas' tegen de grond gehouden werd. De fractie vroeg of hulpverleners wel op de hoogte waren. Op 3 maart is overleg geweest tussen de casemanager en de behandelend psychiater van de GGZ, wijkagenten, de afdeling OOV van de gemeente en Stadstoezicht. Toen zijn opruimacties ter sprake gekomen.

Over de aanwezigheid van hulpverleners waren geen afspraken gemaakt. Men wist niet waar de dakloze op dat moment was, ook omdat hij op vijf plaatsen rondom winkelcentrum De Mare afval verzamelt.

"Overigens zijn bij deze opruimactie geen persoonlijke bezittingen afgevoerd", stelt het college. In een interview in de Volkskrant had Thomas zelf al laten weten dat zijn schoenen niet weg waren. Daarin geeft hij overigens ook aan bekend te zijn met zijn gebiedsverbod.

Er is in Alkmaar geen draaiboek voor dergelijke opruimacties, maar wel een vaste werkwijze, zoals gesteld tijdens het overleg. Het college geeft aan dat er voor de toekomst een draaiboek wordt opgesteld.

Pin It