De gemeente heeft met kernpartners een intentieverklaring Integraal Kindcentrum uitgewerkt. Een IKC is een samenwerkingsverband tussen kinder- en peuteropvang en basisscholen, met één pedagogische en didactische missie en visie, één organisatie, één regie, één team. Een pilot zal op 1 januari 2016 starten.

De intentieverklaring is opgesteld naar aanleiding van de principe uitspraak om de peuterspeelzalen om te vormen naar peuteropvang met het uiteindelijke doel te komen tot Integrale Kindcentra.  Wethouder mevrouw E.C. Konijn-Vermaas zal de verklaring ondertekenen.

Pin It