De VVD Alkmaar heeft het college vragen gesteld over de hinder en gevaarlijke situatie door sluipverkeer op het Hertog Aalbrecht fietspad. Het college erkent de situatie en zal Stadstoezicht alertheid verzoeken, ondanks dat vorig jaar 36 controles zijn gedaan, met 32 bekeuringen tot gevolg. 

Bewoners van de Achterweg mogen met een ontheffing tijdelijk via de Achtergeest rijden bij voldoende draagvlak. De kruising bij de Stuwwal en de speeltuin zal gekleurde palen krijgen. Medewerkers van instanties als het WNK krijgen nogmaals instructie het fietspad alleen te gebruiken als zij ontheffing hebben.

Pin It