De VVD en D66 willen met een motie de selectie van wethouders in Alkmaar verbeteren. De procedure is nu dat coalitiepartijen raadsleden voordragen met achtergrondinformatie en een integriteitscheck en dan wordt er gestemd. De VVD en D66 willen uitbreiding met een openbare zitting minimaal 24 uur van tevoren, waarin de kandidaat-wethouders zich presenteren en vragen beantwoorden. Een soort sollicitatiegesprek met de raad dus.

Het wethouderschap is een veeleisende functie. Er zijn wettelijke eisen, zoals een integriteitsonderzoek. Wethouders dienen goede inhoudelijke kennis over de eigen portefeuilles te hebben, moeten kunnen samenwerken met de andere collegeleden, duidelijk schriftelijk en mondeling informatie kunnen overdragen. Dat komt wellicht niet altijd goed over op papier. Daarom willen de VVD en D66 een sollicitatiegesprek met de raad aan de procedure toevoegen. Immers, niet alle collega raadsleden zijn goed bekend.

VVD-fractievoorzitter John van der Rhee zegt dat zijn partij deze wens niet uit omdat hij in de oppositie belandt, maar dat hij deze in het verleden al eerder heeft aangedragen. Hij legt uit dat het vreemd is dat er diepgaand onderzoek wordt gepleegd voor een nieuwe burgemeester, en dat er voor de andere leden van het college van B&W veel minder nodig is.

Er wordt vanavond op de motie gestemd.
Pin It