Ook OPA en CDA Alkmaar doen een duit in het zakje over de bezuinigingen die de Veiligheidsregio wil invoeren bij de brandweer. Onder andere de korpsen in Koedijk en Stompetoren moeten inkrimpen. Dat zien de twee fracties helemaal niet zitten en ze richten daarom zich tot het college van B&W.

"Het inperken van de taken van de vrijwillige brandweerkorpsen heeft tot gevolg dat de veiligheid in Koedijk en Stompetoren e.o. in het gedrang kan komen", stelt OPA-raadslid Jan Hoekzema. "De langere aanrijtijden die hierdoor ontstaan zullen ten koste gaan van de veiligheid van de bewoners in de buitengebieden. Doordat de technische hulpverlening bij ongevallen ook wordt verplaatst naar andere korpsen zal de minder snelle inzetbaarheid leiden tot onaanvaardbare vertraging in de spoedeisende hulpverlening. De veiligheid en het veiligheidsgevoel van alle inwoners is belangrijk, daar hoor je geen onderscheid in te maken."

CDA-raadslid Frits Jonk herinnert het college in zijn betoog dat er al flink bezuinigd is. "Enige jaren geleden zijn de korpsen van Grootschermer, Driehuizen, Schermerhorn en Oterleek al wegbezuinigd en zijn de vrijwilligers afgedankt. Het veiligheidsgevoel is geweld aangedaan en het vertrouwen is geschaad. Dit willen wij als CDA niet nogmaals laten gebeuren met het wegbezuinigen van de laatste korpsen in de Schermer en Koedijk, die ruim 6.000 hectare en negen dorpen met veel bedrijven en polderwegen met veel sloten bedienen."

Hoekzema vult nog aan dat de vult nog aan vrijwillige brandweerkorpsen van Koedijk en Stompetoren "van oudsher een hele belangrijke verbindende en sociale functie in deze dorpen" hebben.
Pin It