Fractievoorzitters Simone Meijnen en Maaike Kardinaal bevestigen gezamenlijk dat D66 en GroenLinks, in ieder geval voorlopig, geen mogelijkheid zien om met elkaar een Alkmaarse coalitie te vormen. Verkenner Pieter Kos kwam tot die conclusie na diverse gesprekken met de twee partijen. "De gesprekken zijn in alle openheid gehouden, veel is gesproken over inzichten en ervaringen met de Alkmaarse politiek. Ook hebben de partijen verkend welke samenwerking zij voor zich zagen", schrijven Meijnen en Kardinaal in een brief.

Verkenner Kos was dan ook positief over de wil van D66 en GroenLinks om tot elkaar te komen en dat hieruit "in belangrijke mate" herstel van vertrouwen volgde. Maar hij constateerde dat de twee partijen teveel van inzicht verschillen over het vervolg, om samen de basis van een coalitie te vormen. Meijnen en Kardinaal hierover: "Ondanks de grote inhoudelijke raakvlakken verschillen de partijen in de wijze waarop zij de coalitie zouden willen vormgeven. Ook lopen de interpretaties over de verkiezingsuitslag te ver uiteen en in het verlengde hiervan de beoordeling van hoe een Alkmaarse coalitie moet zijn samengesteld. "

Desgevraagd geeft D66-fractievoorzitter Simone Meijnen verdere uitleg: "We wilden heel graag een brede coalitie, op basis van de verkiezingsuitslag. Wij hadden graag de leiding terug gekregen om dan verder te gaan kijken met de drie 'vijfjes'". D66, GroenLinks en OPA hebben ieder vijf zetels. "Wij willen een coalitie met de vijf of zes grootste partijen, dat moet te doen zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Het blijkt eigenlijk zo te zijn dat het alleen op de voorwaarden van GroenLinks kon." Een opvallende opmerking omdat het formatie-avontuur van D66 eindigde omdat juist GroenLinks vond dat D66, al teveel 'bepaalde'.  "Ik vind het heel jammer voor Alkmaar. Maar wij blijven ons inspannen om zo goed mogelijk samen te werken met iedereen", benadrukt Meijnen. Ze voegt nog toe: "Als ik het zo lees, lijkt het of ze al aardig een coalitie aan het vormen zijn."

De VVD heeft een centrale rol. Met vier zetels mag deze fractie niet worden uitgesloten vinden D66 en ook OPA (5). Maar voor BAS (4) is de VVD geen optie, en GroenLinks en Leefbaar Alkmaar (4) willen weer niet zonder BAS. Daarnaast matcht VVD politiek niet goed met GroenLinks. De onenigheid over de basis van de coalitie leidde, samen met onmin over het formatieproces, tot een aangenomen motie die het roer van D66 overgaf aan GroenLinks.

Een lastige situatie voor verkenner Pieter Kos, die uiteindelijk besloot D66, VVD en ook OPA niet op zijn lijstje coalitiekandidaten te zetten, en voor kleinere fracties te gaan. Naar verwachting gaat Kos vanaf het weekend als formateur met de zeven partijen aan de slag.
Pin It