Deze week is er nog geen akkoord te verwachten over de vorming van een nieuwe coalitie in Bergen, en ook volgende week zal er waarschijnlijk nog geen witte rook zijn. Dat valt te concluderen uit een korte verklaring van partijleider Henk Borst van Partij Ons Dorp, die het voortouw heeft genomen bij de coalitiebesprekingen.

Na een informatieronde door informateur Leontien Kompier droeg zij drie weken later het stokje over aan Theo van Eijk als formateur in Bergen. Hij werd door de leidende partij Ons Dorp gevraagd 'om deze beslissende fase zo snel en zo realistisch mogelijk in goede banen te leiden', zo meldde een persbericht van Ons Dorp op 21 april.

Na vijf weken formeren valt er nog steeds weinig meer te melden dan dat. "Nog geen nieuws. Maar we komen wel in de buurt. Komende week nog weer enkele sesssies gepland en dan zouden we iets moeten kunnen zeggen. Nog even geduld", laat Henk Borst weten aan Duinstreek Centraal.

Maandag is de eerste sessie van de volgende week. Van Eijk werkt aan de opdracht om het ’meest bescheiden coalitieakkoord ooit' op te stellen: "Dus geen klassiek dichtgetimmerd uitputtend coalitieakkoord, maar een pragmatisch en realistisch akkoord op hoofdlijnen en het proces, mores en omgangsvormen. Met passende aandacht voor transparantie en intern en extern duidelijke uitlegbare procedures en besluitvorming. En waarbij uiteraard wel voldoende aandacht is voor de meest urgente kwesties en dossiers." Op die manier moet het akkoord de steun kunnen verwerven van zoveel mogelijk fracties. Naar verluidt wordt nog steeds met alle fracties gesproken. Het streven is nog steeds om een raadsbreed akkoord op te stellen dat door alle fracties wordt gesteund. Met de historische verdeeldheid in de kustdorpen en daarmee ook in de lokale politiek, kan die opgave als een flinke uitdaging worden gezien.
Pin It