Na een maand met een wat bescheiden afname van het aantal WW-uitkeringen, was de trend in april sterker. Regio Alkmaar bleef weer wat achter op de landelijke daling met 5,0 procent, maar het aantal mensen met een uitkering is hier relatief lager. In vrijwel alle arbeidssectoren wordt het voor werkgevers steeds lastiger om personeel te vinden.

Gemeente Bergen zag de sterkste daling van het aantal WW-uitkeringen (5,8%), gevolgd door Alkmaar (3,9 %), Heiloo (3,0%) en Dijk en Waard (2,8%). Het percentage WW'ers op de beroepsbevolking is landelijk 1,9 procent en varieert in deze regio van 1,5 procent in Bergen en Dijk en Waard tot 1,9 procent in Alkmaar.

De sterkste daling van het aantal WW'ers vond, geheel niet verrassend, plaats in de horeca & catering (20,9%). Maar ook de detailhandel (7,6%), vervoer & logistiek (7,2%), de kleine cultuursector (6,4%) en de schoonmaak (5,9%) scoorden bovengemiddeld goed.

Het UWV onderzocht de uitzendsector onlangs. Landelijk kelderde het aantal uitzenduren tussen februari en mei 2020 met 18 procent. Als werkgevers moeten inkrimpen, zijn uitzendkrachten veelal het eerst aan de beurt. Maar andersom komen uitzendwerkers ook weer veel makkelijker aan de slag vanuit een economische recessie of crisis. Inmiddels is dat voordeel weg, maar nog altijd daalt het aantal WW'ers in de sector met 3,9 procent.

In Noord-Holland Noord is de uitzendsector wat minder groot dan in de rest van het land, maar ook hier is deze belangrijk. Rayonmanager Hans Tromp: "Vaak is dat ook een mooie opstap naar een contract bij de werkgever zelf. We moedigen mensen daarom aan om ook via deze weg naar werk te zoeken. Dat kan ook op langere termijn kansen bieden."
Pin It