Provincie Noord-Holland heeft gemeente Alkmaar ontheffing verleend om onder voorwaarden meeuwenoverlast aan te pakken. Stichting De Faunabescherming en de Vereniging Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken hebben bezwaar gemaakt bij de Provincie. Bij de rechtbank is een voorlopige voorziening tegen de ontheffing aangevraagd.

Gemeente Alkmaar heeft voor vier jaar ontheffing gekregen om overlast van de beschermde kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en stormmeeuw te bestrijden. Deze ontheffing is verleend in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid en vindt plaats op grond van de Wet natuurbescherming. Aan de ontheffing zitten strenge regels: een ecologisch deskundige beoordeelt welke maatregelen mogen worden toegepast aan de hand van een 'escalatieladder'. Wanneer nodig geacht, mogen nesten over beperkte afstand worden verplaatst. Voor wat betreft de minder streng beschermde kleine mantelmeeuw is een optie het oliën van eieren, zodat ze niet uitkomen.

De zitting van de rechtbank is woensdag en de provincie behandelt het bezwaarschrift op 9 juni.
Pin It