De Hortus Alkmaar op bedrijventerrein Beverkoog mag uitbreiden. Niet zoveel als ze hadden gevraagd aan de gemeente Alkmaar, maar een deel van een aangrenzend bosperceel mag bij het terrein van de Hortus worden getrokken. Daarmee kan het bezoekersaantal flink stijgen van 15.000 naar 35.000 bezoekers per jaar.

Met de uitbreiding kan nog meer worden ingezet op educatie rondom de thema’s gezondheid en biodiversiteit. De stichting had aan de gemeente gevraagd om een naastgelegen bosperceel bij het terrein te mogen trekken. Dat verzoek wordt slechts ten dele gehonoreerd, omdat de gemeente het in strijd met het beleid vindt om openbaar groen te onttrekken aan de openbaarheid. De Hortus krijgt nu een kleiner stukje plantsoen waar de Hortus mag uitbreiden.
Pin It