Gemeenten nemen het toezicht op de prostitutie over van de politie. De politie wil zich gaan richten op de opsporing van mensenhandel, en stoot het toezicht op de bedrijfstak af. Dat komt in de regio Alkmaar te liggen bij de handhavers van de gemeente Alkmaar.

Alle gemeenten in de regio Noord-Holland Noord gaan daaraan meebetalen, op basis van het aantal potentiële klanten voor de sekswerkers uit de gemeente. De ambtenaren van Alkmaar worden toegevoegd aan het het Regionale Prostitutie Controle Team Noord-Holland in district Noord-Holland Noord. Dat bestaat ook uit ambtenaren van andere gemeenten als het bijvoorbeeld gaat om bouwkundige zaken. De coordinatie van het team ligt echter in Alkmaar.

Het college van Alkmaar heeft vorige week de toezichthouders de bevoegdheid gegeven om de sekswerkers te controleren. De handhavers moeten erop toezien dat regels worden nageleefd. In de praktijk zijn dat vaak controles door twee toezichthouders die ergens een dag iets onder de loep nemen. Als een sterke arm nodig is, kunnen de toezichthouders vragen om assistentie van de politie. Als er op voorhand signalen van mensenhandel zijn, neemt de politie de leiding over van het onderzoek.

De gemeente Alkmaar heeft met het prostitutiestraatje de Achterdam al een bijzondere positie binnen de regio met toezicht op sekswerkers In 2020 kwam er nieuw beleid om de bedrijfstak beter beheersen. Het moest ook misstanden met mensenhandel tegengaan en de positie van de sekswerker versterken. Het huidige beleid richt zich vooral op de eerste twee punten. De positie van de sekswerker wordt vooral verbeterd via de inzet van de GGD. Voor de vorige burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge, stond de prostitutie synoniem voor criminaliteit zoals witwassen, uitbuiting en mensenhandel. Tijdens zijn burgemeesterschap is het aantal ramen voor sekswerkers op de Achterdam aanzienlijk teruggedrongen.
Pin It