Het college van Alkmaar is akkoord met een omgevingsvergunning voor de realisatie van elf woningen op de adressen Achterdam 20 tot en met 26. Zoals tegenwoordig normaal zal een derde van de appartementen bestemd zijn voor sociale verhuur of verkoop, waarbij de gemeente de voorkeur heeft voor verhuur. De bewoners hebben al groen licht gegeven voor de plannen.

Al in 2012 overwoog de gemeente een herindeling van de Achterdam. In het kader van de wet Bibop was in dat jaar de helft van de peeskamers opgedoekt. Dat zorgde voor leegstand en verpaupering. Bovendien nam raamprostitutie al af door de opkomst van het internet en was de Tweede Kamer akkoord gegaan met legalisering van thuisprostitutie. Het idee was concentratie van de peeskamers aan de zijde Dijk, en bewoning aan de zijde Luttik Oudorp. Dit moest de uitstraling en het gevoel van veiligheid in het straatje verbeteren.

In 2017 werd begonnen met het plannen van de tweedeling. Er waren drie initiatieven ingediend. Daarvan bleef er eentje over voor veertien woningen. Dat aantal moest wel wat omlaag, want de gemeente vond het plan te massaal. Ook werd verlangd dat er een oplossing kwam voor het parkeren en dat er rekening werd gehouden met behoud van de uitstraling van de panden, in het bijzonder het gemeentelijk monument op nummer 20. Bovendien beperkte het bestemmingsplan de woonvorm tot eengezinswoningen. De ontwikkelaar heeft aan alle voorwaarden voldaan. Wat betreft het parkeren wordt rekening gehouden met behoefte aan minder dan twee extra parkeerplekken en dat valt binnen de gemeentelijke vrijstellingsnorm.

Het college is bovendien tevreden over dat het schetsontwerp een (fiets-)berging heeft en dat op één na alle appartementen aan de achterzijde een eigen buitenruimte hebben. Ook de bewoners van de omliggende woningen zijn akkoord met het plan. Eén van hun voorwaarden was dat er in de panden geen winkels of peeskamers zouden komen.
Pin It