De bewoners van de Bannewaard in Alkmaar zouden op 1 mei eindelijk verlost zijn van de parkeeroverlast in hun straat, maar door twee missers van de gemeente is die verlossing nog heel even uitgesteld. Een ambtenaar was voor zijn vakantie vergeten de verkeersborden aan te laten passen en daarna werd een bord met foute tekst geplaatst.

Het vergunningparkeren ging eigenlijk zondag 1 mei in, maar een paar dagen later waren de daarvoor benodigde borden nog niet opgehangen. Een ambtenaar was ze vergeten te laten ophangen. Zonder die borden is handhaving niet mogelijk. De gemeente pakte de taak snel op en plaatste ze woensdag. Maar toen bleek weer iets niet te kloppen. Op een van de borden stond dat de regeling van maandag tot en met zaterdag niet van kracht was 08:00 tot 20:00 uur, maar pas vanaf 18:00 uur.

Dat de juiste bebording op 1 mei nog niet gedaan was leidde tot verontwaardiging van de bewoners van de Bannewaard, aldus het NHD. Niet dat een paar dagen wachten na tien jaar nog veel uitmaakt, maar de bewoners hebben na al die tijd weinig vertrouwen in gemeente Alkmaar.

De gemeente wilde lange tijd geen vergunningparkeren instellen omdat onderzoek uitwees dat hier onvoldoende behoefte voor was onder de bewoners van de Bannewaard, Bregwaard en Broekerwaard. Maar, zo pleitten de bewoners van de Bannewaard, in de andere twee 'B-waarden' was veel minder parkeeroverlast. Die straten liggen verder af van het station en Overstad. Uiteindelijk konden ze via de Raad van State forceren dat de gemeente de stemming per straat bekeek.

Wie geen vergunning heeft moet een bezoekerskaart van een van de Bannewaard-bewoners regelen, of een dagkaart à 20 euro kopen.
Pin It