Op verzoek van Stichting Vrienden Grote Kerk Schermerhorn gaat gemeente Alkmaar de kerktoren openstellen voor publiek. Wanneer de toren toegankelijk wordt is nog niet bekend, momenteel worden veiligheidsmaatregelen getroffen.

In de tijd van Napoleon werd het eigendom van kerktorens overgeheveld naar de gemeenten. Tot die tijd gebeurde het nog wel eens dat kerkklokken niet overal op exact dezelfde tijd werden geluid. De maatregel om het gebeier in Nederland mooi gelijktijdig te laten gebeuren werd vastgelegd in de Bataafse staatsregeling uit 1798-1803.

Inmiddels is een risico-inventarisatierapport opgesteld, op basis waarvan de toren wordt ingericht voor veilige bezichtiging. Ook worden met de stichting protocollen en richtlijnen opgesteld. Wanneer de maatregelen zijn goedgekeurd, kan de kerktoren worden opengesteld. Het is aan de stichting om de openingsdata en -tijden te bepalen.
Pin It