In heel Nederland vindt aanstaande woensdag de Nationale Herdenking weer plaats. Ook in Dijk en Waard zijn er op diverse locaties herdenkingen. Zo start de bijeenkomst bij De Stier in Noord-Scharwoude bij het monument zelf en vertrekt de stille tocht dit jaar vanaf het gemeentehuis richting het monument aan De Dreef.

De herdenking start om 18:40 uur met een korte bijeenkomst in de trouwzaal van het gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomst houdt de voorzitter van het 4 en 5 Comité een toespraak en worden aanwezigen begroet door burgemeester Peter Rehwinkel. Vanaf het gemeentehuis start om 18:55 uur de stille tocht onder begeleiding van Slagwerkgroep Heerhugowaard e.o. Om 19:35 uur komt de tocht aan bij het monument aan De Dreef. Aansluitend op een toespraak van wethouder John Does treden de Hugo Barbershop Singers op. Om 20:10 uur eindigt de bijeenkomst met de kranslegging.

In Sint Pancras wordt om 19:00 uur een bijeenkomst gehouden in de Regenboogkerk aan de Bovenweg. Voorganger is Ds. John Bijman. Wethouder Nils Langedijk zal spreken. Om half acht vertrekt vanaf de kerk een stille tocht, voorafgegaan door een omfloerste trom. Aangekomen bij het monument ter hoogte van het spoor, speelt Muziekvereniging Irene. Na een welkomstwoord zullen kinderen gedichten voordragen. Vertegenwoordigers van de gemeenten Dijk en Waard en Alkmaar, evenals vertegenwoordigers van diverse lokale organisaties, waaronder de Dorpsraad, de Historische Vereniging van Sint Pancras en de Historische Vereniging Oudorp, zullen een krans leggen. Na de herdenking is het mogelijk om na te praten in Kerkelijk Centrum de Regenboog.

Ook bij het Vrouwenmonument aan de Oosttangent wordt aanstaande 4 mei herdacht. Om 19.25 uur vertrekt het Blazersensemble vanaf scholen De Hasselbraam en de Zeppelin aan de Anna Polaktuin naar het Vrouwenmonument. Daar is om 19.35 uur een welkomstwoord en een toespraak van wethouder Annette Groot. Vervolgens lezen leerlingen van OBS De Hasselbraam voor en zingen The Hugo Barber Ladies. Het koor zingt ook na de twee minuten stilte nog een lied en daarna is er een afsluitend woord van een vertegenwoordiger van het 4 en 5 mei Comité. Na de kranslegging wordt de bijeenkomst afgesloten met het defilé.

In Noord-Scharwoude start de bijeenkomst in tegenstelling tot andere jaren bij monument ‘de Stier’ aan de Louise de Colignystraat. Daar wordt na een korte toespraak van burgemeester Peter Rehwinkel de twee minuten stilte gehouden. Met hulp van de scouts worden kransen en bloemen gelegd namens onder meer het gemeentebestuur, het Centraal Oranje Comité, Nederlandse veteranen en Rode en Groene Baretten. Tot slot vindt er een rondgang plaats rondom het monument en is er voor iedereen gelegenheid om bloemen te leggen. Bijzonder is dat men dit jaar tijdens de rondgang langs de portretten loopt van de slachtoffers die op het monument vermeld staan. Deze portretten worden zoveel mogelijk vastgehouden door nabestaanden. De muziek bij het monument wordt verzorgd door Muziekvereniging Excelsior.
Pin It