Afgelopen week zijn extra websites gelanceerd die informatie verschaffen over het toeristisch aanbod in Bergen, Egmond en Schoorl. De websites bezoek-bergen.nl, bezoek-egmond.nl en duindorpschoorl.nl mikken zowel op de bezoekers als de inwoners van de drie kustdorpen.

De gemeente Bergen heeft de toeristenmarketing ondergebracht bij Stichting Hart van Noord-Holland en regio- en stadsmarketing en Reclame aan de Kust. Dat heeft inmiddels al een 'merkprofiel' van de drie dorpen opgeleverd en een marketingstrategie. De drie extra websites zijn het eerste concrete resultaat van die strategie.

De nieuwe websites hebben ieder een eigen uitstraling gekregen. In Egmond is aansluiting gezocht bij de huisstijl van egmond.nl. Dat is een website van de Stichting Egmond Marketing, die al jarenlang de promotie doet van Egmond op initiatief van ondernemers. Egmond.nl en Bezoek-egmond.nl blijven naast elkaar bestaan. Links van bezoek-egmond.nl leiden vaak naar de andere website. De samenwerking moet ook meerwaarde opleveren bij de social media.

De website Duindorp Schoorl bestond al, maar deze is vernieuwd en uitgebreid. Het bestaat naast het nieuwe Duindorp Schoorl magazine, dat is gemaakt in samenwerking met de ondernemersverenging van Duindorp Schoorl. Ook in Schoorl gaat Bergen Marketing de social media pagina’s verzorgen. Voor de website van Bergen is een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Stichting Hart van Noord-Holland rekent erop dat hiermee het imago van de drie dorpskernen –en van de gemeente als geheel- positief beïnvloed worden bij bezoekers en inwoners.

De gemeente Bergen wil een betere spreiding van de toeristen en een verlenging van het toeristenseizoen in voor- en najaar. Er zijn steeds meer plekken die te maken hebben met overbelasting en overlast door het toerisme, vindt de gemeente Bergen, en daarmee staat de leefbaarheid onder druk. Daarom moeten de belastende effecten van het toerisme worden beperkt. Wethouder Bekkering rekent erop dat de extra websites daaraan bijdragen. Na het verspreiden van het persbericht over de nieuwe websites was vrijdagmiddag niemand van Bergen Marketing bereikbaar die kon toelichten hoe dat in zijn werk gaat.
Pin It