Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in Noord-Holland Noord wordt opgevangen stijgt nog met enkele tientallen per dag. Inmiddels worden er zo'n 2.400 opgevangen, geeft de Veiligheidsregio aan. Rond 14 april was er en kleine afname van opgevangen Oekraïners, mogelijk omdat Russische troepen toen het noorden van hun land hadden verlaten, maar daarna nam het aantal weer verder toe.

Nadat eind maart de ondergrens van 2.000 opvangplekken die het Rijk instelde werd bereikt, heeft de Veiligheidsregio deze hoeveelheid gestaag verder uitgebreid. Inmiddels zijn er rond de 2.875 plekken voor Oekraïners, zoals in het Transferium in Heerhugowaard, Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp en bij particulieren.

Het is aannemelijk dat er nog wel meer plekken nodig zijn. Nu het westen en het noorden van hun land veiliger is, zouden Oekraïners weer meer in hun land kunnen worden opgevangen, maar inmiddels zijn naar schatting liefst 5,1 miljoen de grens over gevlucht. Bovendien is te verwachten dat de Oekraïense troepen in het oosten en zuiden terrein prijs zullen moeten geven, nu Rusland hier de druk flink opvoert.
Pin It