Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond werd de motie van OPA om de gespreksverslagen van de komende coalitiebesprekingen openbaar te maken aangenomen met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Of daarmee de gewenste transparantie ontstaat is echter nog maar de vraag. Iedere deelnemende fractie moet het verslag namelijk wel accorderen. Zolang dat niet gebeurt komt het verslag niet naar buiten.

Daarmee hebben de partijen eenzelfde middel in handen als de bekende 'zwarte stift' waarmee bij de overheid ge-WOB-te documenten worden zwartgelakt. CDA fractievoorzitter Gosse Postma stemde tegen en schetste alvast hoe het straks mogelijk gaat: "Dus dat houdt in dat als je het verslag niet accordeert, het niet openbaar gemaakt wordt". Het zou dus kunnen dat de motie feitelijk niets verandert.

De discussie over de transparantie ontstond toen de formatiepoging van D66 strandde na een motie van GroenLinks, dat net als BAS liever niet met de VVD in een coalitie wilde en D66 een andere route probeerde te zoeken. In de daaropvolgende extra raadsvergadering werd ingezoomd op het verslag van verkenner Ria Oosterop waarin stond dat een samenwerking met de VVD voor BAS niet bespreekbaar was. BAS-fractievoorzitter Ben Bijl ontkende dat hij dat had gezegd.

De bedoeling van de OPA-motie voor openbaring van de gespreksverslagen was om dergelijke welles/nietes situaties te voorkomen en voor iedereen helder te maken hoe het proces verloopt. Of die transparantie er komt is dus maar de vraag.
Pin It